tuleles-smartkkv
Blog

EGY LEHETSÉGES TÚLÉLÉSI STRATÉGIA

Forgatókönyv vészhelyzetre

Jó stratégiát az erőforrásaink ismeretében, azok számbavételét követően lehet csak kialakítani.  A lényeg pedig egy mondatban kifejezhető:

t a r t a l é k a i n k   o k o s   f e l h a s z n á l á s a

akként, hogy kitartsanak a veszélyhelyzet végéig. Ez a végpont azonban nem esik egybe a hivatalos veszélyhelyzeti időintervallum lezárásával. Ezt minden vezető maga érzi, látja, majd pedig prognosztizálja. Vállalkozásunk vészhelyzetének várható végét, persze nem könnyű meghatározni. (A vészhelyzet talán kifejezőbb, mint a veszélyhelyzet.) Kevésbé autentikusan ez úgy fogalmazható meg, hogy amikor ismét nyugodtan alszunk. Szakszerűbben: a minimális működési szint újbóli eléréséig.

Tartalékaink erőforrásonkénti vizsgálatát, feltárását, majd az ezzel való gazdálkodást pedig, az ösztönös szintről a tudatosság szintjére kell emelnünk. Eszerint a:

  • pénzügyi
  • piaci
  • emberi
  • működési (tartalék)

erőforrásaink pillanatnyi alakulása az első és legfontosabb információ, stratégiánk kialakításához. Ezek folyamatos monitorozásában jelentős szerep hárul(na) könyvelőnkre, már amennyiben olyan könyvelést alakítottunk ki vállalkozásunk számára, ami/aki erre képes. (A csak az Áfá-t huszadikán „bediktáló” könyvelő nem ilyen…) Stratégiánk következő legfontosabb lépése, az erőforrásaink várható alakulásának prognosztizálása és egyfajta változásmenedzsment kialakítása.

A pénzügyi erőforrás vizsgálatával kezdeni, talán közhelyesnek tűnik, de likvid helyzetünktől talán az életben maradásunk függhet. Mikro- és kisvállalkozás vezetőjeként, a kötelezettségeink és követeléseink közti egyensúlyozás művészetét már rég elsajátítottuk, azonban egy nagyon fontos új erőforrás elem adta lehetőséggel még csak kevesen mernek élni. Ez a költségvetés felé való tartozás törvényes lehetősége.

Az adózási könnyítésekről szóló 140/2020(IV.21.) Korm. rendelet 12.§-a szerinti fizetési halasztásról és részletfizetés lehetőségéről, valamint a 13.§-ban olvasható 20%-os, de legfeljebb ötmillió forint összegű adó (tartozás) mérsékléséről szóló intézkedés, sokak helyzetét könnyítheti meg, akik a fentiek iránti kérelem benyújtása során igazolni, vagy valószínűsíteni (!!!) tudják, hogy fizetési nehézségeik a veszélyhelyzetre vezethetők vissza. (A 13.§ esetében a pénzügyi ellehetetlenüléssel összefüggésben.) Fontos tudni, hogy a halasztás és az adó mérséklés együttesen nem kérhető. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy emberi erőforrás-tartalékaink kimerülését is el tudjuk kerülni (ki tudjuk tolni) e lehetőség felhasználásával, tudniillik, ha – az általunk teremtett munkahelyek védelmében – inkább bért fizetünk és az adófizetést soroljuk hátra. (A lehetőség csak egyetlen, általunk választott adónem tekintetében áll fenn.)

Nehezebb helyzetben vagyunk, ha rendelésállományunk csökken a nullára és új munkalehetőség után kell néznünk. Persze dönthetünk úgy is, hogy vállalkozásunk működését egy időre hibernáljuk, azaz követeléseink elmaradásával összhangban, nem keletkeztetünk újabb kötelezettségeket sem.  Álljon itt erre, egy érdekes útkeresési példa, a nagy bajban lévő légiipar háza tájáról. Az utasforgalom szinte teljes visszaesését követően, több légitársaság megkezdte utasszállító gépei egy részének, cargo változatúra történő átalakítását, míg rövid távon az egymás melletti ülések megszüntetésével és a gépek szellőzési rendszereinek radikális korszerűsítésével reagáltak.

De mit tehetnek a mikro- és kisvállalkozások, magukra hagyott, a felszínen maradásért folytatott harcukat szinte teljesen egyedül megvívni kénytelen vezetői? Kereshetnek például egy lehetőséget gondjaik megosztására. Csatlakozhatnak például a SMART KKV projekthez, melynek válságra optimalizált moduljai is elkészültek. Ez utóbbiak közül talán a legfontosabb a személyes beszélgetés, illetve a video beszélgetés keretében igénybe vehető ingyenes tanácsadás (kapcsolatot lásd a főoldalon), majd ezt követően a tanácsot kérő vállalkozás „válság cash-flow” –jának elkészítése. Utóbbi ugyan már nem ingyenes, de teljesen újszerű módon, hitelbe is igénybe vehető a szolgáltatás, akárcsak a többi szükséges, stratégiai jelentőségű tevékenység, mint például az adótanácsadás, vagy bér- és munkaügyi tanácsadás. Mindez főszabály szerint, kizárólag az adott mikro- vagy kisvállalkozás elsőszámú vezetőjére érvényes lehetőség. Éljen vele, csak nyerhet általa, különösen, ha veszteni valója már nincsen.

Ami azonban mindennél fontosabb: olyan lehetőségek megtalálása, amelyekkel vállalkozó(i) kedvünket megőrizzük és a kihívásoknak való megfelelés lehetőségét biztosítjuk önmagunk számára.

Varga István
adószakértő
gazdasági szakmérnök